Pre spokojný život bez DLHOV

Kancelária pomoci dlžníkom

Platobná neschopnosť

ČO ZNAMENÁ INSOLVENCIA?

Insolvencia znamená platobnú neschopnosť, teda neschopnosť dlžníka splácať svoje záväzky, ktorými môžu byť napríklad hypotéky, spotrebné úvery, pôžičky, exekúcie, rôzne splátkové kalendáre a pod. Platobná neschopnosť bez právnej pomoci od odborníkov vedie priamou cestou k dlhovej pasci. Výsledkom platobnej neschopnosti a dlhovej pasce je automatické zníženie životnej úrovne, zrážky z príjmov exekútorom alebo zamestnávateľom a často aj strata strechy nad hlavou.

Kpd.sk

O NÁS

Naša organizácia združuje tím advokátov a právnikov špecializujúcich sa na riešenie problémov zadlžených fyzických osôb. Poskytujeme dlžníkom relevantnú právnu ochranu pred často nekalými praktikami dražobníkov, exekútorov a veriteľov. Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa osobného bankrotu. Poslaním našej organizácie je predovšetkým nájsť z pohľadu dlžníka najlepšie riešenie pre jeho oddlženie. Sme tu pre tých, ktorí už nie sú schopní svoje dlhy a svoju situáciu vyriešiť vlastnými silami.

Pri spolupráci s našou organizáciou máte istotu, že Vám bude poskytnuté najlepšie právne a ekonomické riešenie Vašej situácie s garanciou diskrétnosti.

V prípade ak vlastníte nehnuteľnosť:

ČO VÁM HROZÍ AK STE SA DOSTALI DO PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI?

#1

MÁM ÚVER

Ak máte hypotekárny úver banka Vám ho zosplatní a vyzve Vás na zaplatenie úveru v plnej výške. Zároveň začnú aj s výkonom ich záložného práva, ktoré zaťažuje Vašu nehnuteľnosť. Ak úver v plnej výške nezaplatíte, vo veľmi krátkom čase sa ocitnete v dražbe, pričom za splnenia zákonom stanovených podmienok môže byť Vaša nehnuteľnosť vydražená len za 50 % z jej znaleckej hodnoty.

Modelová situácia:

  • Vaša nehnuteľnosť má hodnotu 100 000 €, zostatok Vášho úveru je 42 000 €. Banka poverí dražobnú spoločnosť speňažením Vašej nehnuteľnosti, ktorú v druhom kole dražby dražobník predá za 55 000 €. Náklady dražby spolu s pohľadávkou dražby budú vo výške 50 000 € a Vám zostane 5 000 €.
#2

NEPLATÍM SPRÁVCOVI BYTOVÉHO DOMU/ SPOLOČENSTVU VLASTNÍKOV/ BYTOVÉMU DRUŽSTVU

Ak máte dlh vo vzťahu k správcovi bytového domu/bytovému družstvu/spoločenstvu vlastníkov, ktorý je vyšší ako 2 000 €, hrozí Vám taktiež dražba Vašej nehnuteľnosti. 

Modelová situácia:

  • Vaša platobná neschopnosť už trvá dlhšie obdobie a Váš dlh vo vzťahu k správcovi bytového domu, kde sa Váš byt nachádza, vyšplhal nad 2 000 €. Správca je v takomto prípade zo zákona povinný začať s výkonom zákonného záložného práva, teda s dražobným procesom za účelom speňaženia Vášho bytu. Váš byt má hodnotu 100 000 €, avšak správca bytového domu môže navrhnúť dražbu aj pre pohľadávku vo výške 2 000 €.
#3

MÁM EXEKÚCIU/HROZÍ MI EXEKÚCIA

Z dôvodu Vašich splatných záväzkov ste boli rozhodnutím súdu zaviazaný k úhrade pohľadávky Vášho veriteľa. Pokiaľ tak neurobíte, ten podá návrh na vykonanie exekúcie.

Modelová situácia:

  • Vaša platobná neschopnosť už trvá dlhšie obdobie a Váš veriteľ má v rukách exekučný titul. Exekútor okrem toho, že Vám môže zablokovať Váš účet alebo vykonávať zrážky z Vašich príjmov, Vám môže zablokovať Vašu nehnuteľnosť. V praxi to funguje tak, že exekútor zriadi exekučné záložné právo k Vašej nehnuteľnosti a v zákonom stanovených prípadoch ju môže aj vydražiť.
Profesionálny prístup, garancia diskrétnosti

ČO OD NÁS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

V prvom rade kvalifikovanú právnu pomoc, vďaka ktorej môžete mať istotu, že vieme vyriešiť aj na prvý pohľad neriešiteľnú situáciu. Náš tím sa skladá výlučne z odborníkov s právnickým vzdelaním so skúsenosťami vo svete exekúcii, dražieb a insolvenčného práva, osobného bankrotu. 

Spolupracujeme s notármi, súdnymi znalcami, finančnými inštitúciami, aby boli naše služby čo najkomplexnejšie. Ak je jediným riešením Vašej situácie speňaženie zadlženého majetku máme k dispozícii unikátny systém vďaka ktorému sa Váš majetok speňaží za najvyššiu možnú cenu a Vy budete odbremenený od dlhov.

Najdeme idélane riešenie

AKO TO FUNGUJE?

Pri platobnej neschopnosti platí zásadné pravidlo: Nečakajte kým bude neskoro.

95 % prípadov kedy fyzickým a právnickým osobám hrozí dražba alebo exekúcia je možné vyriešiť s kvalifikovanou pomocou odborníkov. Váš aktívny postoj k dlhovej pasci v ktorej ste sa ocitli v kombinácii s našimi skúsenosťami je kľúčom k vyriešeniu Vašej situácie a k úhrade Vašich dlhov.
Naše služby ponúkame po celom území Slovenskej republiky.  

Krok 1.
Vyplňte nižšie jednoduchý kontaktný formulár
Krok 2.
Stručne opíšte Vašu situáciu

(kto je Vašim veriteľom, či máte exekúciu, či prebieha dražba na Vašu nehnuteľnosť – ak áno, označte obec
v ktorej sa nachádza, a pod.)
a zadajte Vaše kontaktné údaje

Krok 3.
Do 24 hod. Vás budeme kontaktovať s analýzou Vášho prípadu
Pre spokojný život bez DLHOV

KONTAKTNÝ FORMULÁR